Topsport Performance

/Topsport Performance
Topsport Performance2021-08-10T09:28:02+00:00

English translation  

Natuurlijk genezen begint met verwondering en eindigt met een uitzonderlijke prestatie

Het doorgronden en behandelen van sportblessures middels kruidengeneeswijze is bijzonder en allesomvattend. Als Body Cure Specialist beschikt Gannie over een unieke behandelplan, ook wel bekend als Natural Authentic Rehabilitation Program [NARP].

Het unieke behandelingplan beoogt namelijk een rijke ervaring om meer met je aandacht naar je lichaam te gaan, zoals tientallen topsporters hebben ervaren. Door de NARP te doorlopen is het in acht nemen van rust en onthouden van overdruk-activiteiten noodzakelijk. Hierdoor zal bij herstel op wedstrijdniveau een invasieve terugval worden voorkomen. Deze vorm van genees- en behandelwijze is exceptioneel, waarbij de inzetbaarheid en limiet der samenstelling van kuren, elixers, extracten, balsems, diverse hydro-therapeutische kuurbaden en mental strength sessions geen grenzen kent. Verantwoordelijkheid nemen over het eigenbelang en tijdig doorgeven van updates speelt hierbij een belangrijke rol.

Alvorens te werken aan een topprestatie, zal de focus worden gelegd op het geheel om verantwoord en effectief het helend vermogen te stimuleren. Tevens het evalueren hoe de fysieke gesteldheid en topprestatieniveau te verbeteren. Behandelt men echter alleen het symptoom, dan is de vatbaarheidsrisico op een terugval groter.

Functionele behandelwijze

Onze fysieke en mentale gesteldheid moet compleet in vorm zijn om tot een gezond en sterk herstelprestatie te komen aangezien elk organisme in ons lichaam een zelf-herstellend vermogen bevat en meer is dan een materie. Hierom werk ik vanuit een zienswijze dat lichaam en geest één geheel zijn. Ik adviseer dan ook dat ons lichaam bij blessures of fysieke zwakheden back to nature moet gaan, waarbij slechts symptoombestrijding en een vrijwel onmogelijke korte behandeling niet tot mijn behandelwijze behoort.
Kortom, het aanbieden van een NARP-behandelplan zal dus niet bestaan uit het genezen van de symptoom, maar hoe de diepere oorzaak van een blessure te verbannen. Dit wordt bewerkstelligd vanuit diverse ingangen waarbij de inwendige mens organisch en uitwendig wordt aangestuurd. Het doel van de NARP-behandeling is om alle inwendig mechanismen op natuurlijke wijze met krachtige natuurbronnen te bedienen en te vernieuwen.

Om een herstel ondersteunend programma aan te bieden, zal vooraf een intakegesprek plaatsvinden om zorgvuldig een behandelplan en aantal kuurbehandelingen op te stellen. Een NARP-behandelplan bestaat uit drie behandelclassificaties;

  Reguliere [vastgestelde] blessure – classificatie 1
  Blessure op termijn – classificatie 2
  Terminale blessure – classificatie 3

 Voor classificatie 1 geldt geen NARP special service
 Voor classificatie 2 & 3 geldt NARP special service

1.  Reguliere blessure
Voor de meest voorkomende [sport]blessures die acuut ontstaan zoals; verstuiking/distorsie, hamstring blessure, spier/peesontsteking, vochtophoping etc. Er ontstaat een verhoogde kans op blessures als de belasting groter is dan de belastbaarheid van de sporter.
Dit behandelplan is kortdurend en zal getracht worden de blessure binnen afzienbare tijd te herstellen en op te bouwen.

2.  Blessure op termijn
Voor [sport]blessures waarbij men langdurig is uitgeschakeld, waardoor men niet meer actief kan deelnemen op wedstrijdniveau.
Een blessure op termijn vraagt om een langdurig herstelperiode. Hierbij is het toepassen van een natural authentic rehabilitation program verantwoord. Dit behandelplan duurt overwegend acht tot zestien weken en wordt op basis van tussentijdse updates eventueel bijgesteld om tot een krachtig herstel en topprestatie te komen.

3.  Terminale blessure
Onder terminale blessure wordt verstaan een slepende blessure waarvan een comeback na diverse revalidatiebehandelingen uitblijft. Deze onvolkomenheid vraagt om een special natural authentic rehabilitation program die bijdraagt aan een helend en krachtig resultaat. Duur van de behandelingen zal afhangen van de specifieke situatie en zal divers, intensief, doel- en resultaatgericht zijn.
Bij een positieve opleving zal het traject worden voortgezet, waarbij verantwoord zal worden gewerkt aan de opbouw van het zelfgenezend vermogen en sportprestatie.

Bijzonder tarief
Voor een NARP-behandelplan geldt een bijzonder tarief rekening houdend met een oordeelkundig en professionele aanpak.
De prijsindicatie zal in het kader van het aantal kuurbehandelingen [behandelplan] worden afgestemd. Hierom is de beoordeling en prijsindicatie bij een blessure gelieerd aan behandelclassificatie 1/2/3.
Wilt u meer weten? Tijdens werkdagen van 12:00 t/m 17:00 uur kunt u telefonisch contact opnemen of via whatsapp een bericht sturen op telefoonnummer +316 4841 4024.

Natural Authentic Rehabilitation Program

   Sport-related injuries & body disturbance
   Improve physical & mental performance
   Purifying & resetting the body
   Improve immune system
   Regulate blood circulation
   Optimize vitality  Strength & Power
   Mental strength sessions
   NARP Special Service

“Een blessure is niet alleen een proces van herstel,
het is een proces van ontdekking”