About Gannie Madjahalah

/About Gannie Madjahalah
About Gannie Madjahalah2021-10-14T22:11:43+00:00

”Madjahalah, wees zoals de vogels en trek door alle windstreken om de universele natuur tot je te nemen”. Dit waren de woorden van mijn vader, een oerechte Kruidengeneesheer die nauwelijks binding had met de moderne maatschappij.
Fascinerend was het te ervaren dat iemand zo kon leven, afgezonderd aan de rand van de zee met de levende natuur en hemellichamen als getuigen van zijn bestaan en overgave. Een zeer gerespecteerde kruidentherapeut die veel kennis en technieken bezat van de oude traditionele kruidengeneeswijze. Alom een statige man waarvan een ieder die in zijn nabijheid verkeerde, voelde dat je tegenover iemand stond met een charismatische uitstraling. Welke afkomst of geloof je had en hoe oud of geleerd je ook was, velen zochten hem als het ging om herstel van het menselijk lichaam en psyche. Graag had ik zijn naam en beeltenis met u gedeeld, maar helaas. Nimmer verkoos hij de voorgrond en nimmer stond hij toe dat men een afbeelding van hem maakte. ”Herinner mij liever zoals je mij kent”, was zijn redenatie.
Hij was degene die mij op negentienjarige leeftijd apart nam en zei ”Ik hoef jou geen aardse rijkdom te geven, want de schat aan kennis en geestelijke gaven die je gegeven is, zal uitzonderlijk zijn. En als het zover is, verlies jezelf dan niet, maar ga er wijselijk mee om”. Deze woorden zijn mij altijd bijgebleven gedurende mijn zoektocht om de geheimen en apotheek van de natuur te beheersen.

  • Training & begeleiding: Kruidengeneeskunde en geestelijk vergif/wanorde [Dank aan de oudsten en oom Louis]
  • Training: How to use medicinal plants for the body [Surinam/Brazil Rainforest]
  • Opleiding: Kruidengeneeskunde [Kruidenrijk & Civas vakopleiding]
  • Opleiding: Oosterse kruidengeneeskunde en alternatieve geneeswijze [CNGO]
  • Opleiding: Healing with Aboriginal bush medicinal plants [Lost Aboriginal Medicine Center]
  • Training: Aboriginal bush medicine treatments with plants, bark and roots [Thanks to Yahbini, Mudah, Matong, Thuymi and Jowdah]
  • Training: Traditionele inheemse geneeswijze [Dank aan Napirayah en Wajanato uit Kwamalasamutu]
  • Training: Traditionele zorg voor de baarmoedermilieu/motoriek en het lichaam [Dank aan vroedvrouw Alma en Vroedmeester Isiah]
  • Opleiding: Theorie/praktijk Anatomie [bestuderen van lichaam en orgaansystemen]

Het verstaan en beheersen van de oergeneeswijze, is meer dan alleen werken met geneeskrachtige planten en bomen. Het is een combinatie van goed luisteren, inzicht hebben en het bestuderen van het geheel hoe lichaam en geest tot zelfgenezing te stimuleren. Hiermee zal de klacht zowel lichamelijk als psychisch doorgrond worden om deze tot aan de wortel te bestrijden.

                                      Land of cultures Aborigines & Surinam Art

Madjahalah, als jij op een dag medicijnen bereiden zal, zorg dat je alle zuivere natuurlijke elementen der aarde samenvoegt en je zal ondervinden dat vele wonden, kwalen, blokkades en ziekten je zullen respecteren”. Ik knikte en lachte dankbaar, maar begreep de waardevolle onderricht toendertijd nog niet. Gelukkig was ik een goede luisteraar die alle onderricht pijlsnel filterde en opsloeg om de onbegrepen puzzelstukken in een later stadium in elkaar te zetten. Glorie aan mijn metgezellen ‘verstand, gedachte, inzicht, overleg en besluit’ die mij vergezelden gedurende mijn initiatie in de woestijn.

Na jarenlang natuurlijke interesse te hebben gehad voor wat leeft in de wateren, bossen en aarde, bleek dat er nog veel te leren was.
”Lucht, Aarde, Water en Vuur”, allemaal elementen der aarde die mij antwoord zouden moeten geven op hetgeen mij werd overgeleverd.
Ik ben dankbaar dat ik onzichtbaar zonder aandacht mijn bestemming en gaven heb kunnen ontwikkelen, aanzienlijk heb mogen leren en daardoor veel heb ondervonden. Het nut der onderricht van kruidengeneeswijze en praktijkervaringen hebben mij gevormd tot wie ik nu ben. Was het zinvol dacht ik, mijn jonge jaren aan de natuurlijke geneeswijze te wijden? Ook moest ik meerdere malen met een handdruk beloven dat wanneer ik de rust [balans] gevonden had, ik deze moest blijven vasthouden en mij niet moest laten afleiden en weerhouden van mijn bestemming.

De verborgen schat die mij toevertrouwd werd, hield uiteindelijk in dat ik mij niet moest blindstaren op cultuurgebondenheid en traditiegetrouwe geneeskunde, maar mijn vleugels moest uitslaan naar diverse windstreken om kennis te vergaren van universele kruiden, planten, bomen en rhizomen der aarde. Door de samensmelting, kracht en werking der kruiden, planten en bomen, zal het menselijk lichaam de natuur respecteren. Het is immers de aarde en natuur die ouder is dan het menselijk lichaam. Dit was hèt mysterie die op een dag mijn zoektocht ten einde bracht. ”De universele mens zal op een dag zijn adeldom en heerlijkheid verstaan en inzien hoeverre zijn inzicht in de natuur reikt”. Glorie aan onze Eeuwige Spirit door wie wij bestaan en ademen… tevens dank aan mijn dierbare moeder Piëta Telma die mij begripvol gesteund heeft in hetgeen mij toebedeeld is.

Wat zie je achter de zon? 
Op een vroege ochtend, liggend in mijn hangmat nam ik de oergeluiden der natuur op en genoot voldaan van mijn aanwezigheid in de Amazone. Wat was ik dankbaar dit te mogen ervaren.
Nog liggend in mijn hangmat regisseerde ik mij een script zonder te weten wie de hoofdrolspelers waren en hoe het decor eruit zou zien. Mij werd namelijk de avond ervoor geboden mijn ogen, lichaam en geest goede nachtrust te gunnen omdat het een speciale dag zou worden.
Ah, stelde ik mezelf gerust, de andere keren was het ook goed gegaan, dus waarom twijfelen of onzeker zijn! Het was misschien beter mijn aandacht aan leuke momenten te schenken. En ja’…toch de innerlijke onrust die stiekem naar boven kwam drijven. Kon het zijn dat ik misschien bang was omdat ik gevoelsmatig wist dat mij wéér een beproeving te wachten stond?
‘Okinau Madjahalah, hoe voel je je’, hoorde ik de oudste zeggen die mij gisteravond op deze dag voorbereidde; vandaag is het zover en hoorde hem een prachtig lied zingen steeds verder van mij weglopend. Om een lang verhaal kort te maken; vandaag zou ik voor de zoveelste keer een test doen.

Sta op, neem een bad en laat het je wel doen werd mij beleefd gevraagd.

Na het wassen en zonder te eten moest ik naar buiten naar een open vlakte. Mij werd gevraagd te lopen naar de witte bank en zag een grote ronde kogel erop. Neem de kogel in de hand, ga zitten en draai je niet om, maar kijk naar het opkomen van de zon. ‘Draai je niet om, zei één der oudsten nogmaals en blijf de zon volgen zolang je kunt, al moet het de gehele dag, blijf haar volgen.’
‘Vandaag zal je verbranden, zal je verblinden òf je zal worden gereinigd en voor altijd opgeladen worden door de zon’, hoorde ik één der oudsten toevoegen. Redenen genoeg bedacht ik mij in een halve seconde waarom ik ongerust was, maar vermande mij opdat ik al zoveel had mogen ervaren. Niet voor niets nam ik deel aan het in balans brengen van mijn lichaam en geest middels de elementen der aarde te kennen, te horen, te zien, te voelen, te ruiken en te proeven.

Het blijven kijken naar de opkomende zon liet niet lang op zich wachten. De gloed werd zichtbaar en de zonnestralen leken in mijn ervaring als energieën die bijzonder aangenaam voelde. Ik volgde de zon die schitterde in al haar pracht en het blijven kijken leek wel een eeuwigheid te duren. Ik ervaarde mezelf gedurende het volgen als een waterkruik die langzaam opdroogde door de hitte…totdat er in mijn lichaam geen water meer was om te verdampen.

Moest ik opstaan en zeggen dat ik naar mijn gevoel verbranden zou of moest ik aangeven dat mijn waterbron op was? Wat moest ik doen??? Ik vermande mezelf in enkele seconden opdat mijn denken niet meer wazig was, maar zo helder als nooit te voren. Dit was geen wilskracht, maar opgebouwde energie om te blijven zitten…en plots hoorde ik de oudste zeggen:

‘Madjahalah, sta op en kijk achter de zon’.

Waarschuwing: Doet dit niet na! / Warning: Do not try this at home!

Zonder twijfel stond ik op en keek recht in de felle zon waar nauwelijks in of doorheen te kijken was, maar concentreerde mij, opdat het mij niet voor niets was opgedragen. Ik keek en zag niets anders dan een fel brandende zon die mijn ogen pijn deden en die mijn pupillen verschroeiden. Ik voelde mijn pupillen smeulen, boog mijn hoofd en deed mijn ogen dicht. ‘Madjahalah, wat heb je gezien achter de zon? Vertel het ons, hoorde ik de oudste vragen’.
Ik zag niets zei ik, behalve een wit fel licht waar niet doorheen te kijken was.
‘Madjahalah, wat zag je achter de zon, werd mij nogmaals gevraagd’. Weder opende ik mijn ogen en trachtte opnieuw te kijken. Vol vertrouwen hief ik mijn hoofd nogmaals omhoog, vermande mij en keek opnieuw. Misschien moest ik in gedachte als een arend ernaartoe vliegen om beter te kunnen zien en concentreerde mij diepgaand.
Op een gegeven moment zag ik plots als door de mist zoals je met een lichtstraal ineens wel zicht hebt, dwars door de verblindende zon recht in de vuurgloed en zag brede zonnestralen rechtopstaand dansend heen en weer van links naar rechts. Ik zag rechtopstaande vlammen, die een hemels toneelstuk opvoerden wat niet te beschrijven was en ervaarde dat ik op dat moment een deel van de zon was. Tegelijkertijd realiseerde ik dat deze hemelse schouwspel niet voor ieders ogen bestemd was.

Opgetogen draaide ik mij om zonder dat het mij werd gevraagd en wilde vertellen wat ik zag. Op dat moment schrok ik opdat ik geen zicht had en niemand zag dan een fel licht en hield daarom mijn ogen gesloten. Ik vertelde hen wat ik gezien had en hoorde de oudsten lachen waarop zij mij schouderkloppend complimenteerden en gelukwensten. Ik opende wederom mijn ogen en zag nu wel gezichten… iedereen was opgetogen en de oudsten keken voldaan.

Een ware gebeurtenis met u gedeeld om te overdenken dat er meer is tussen hemel en aarde en dat het leven een niet te bevatten gave is. Achteraf gezien wisten de oudsten dat ik er klaar voor was om te verenigen met de hemelse energie. De zon stimuleert namelijk verandering in materie, energie en bewustzijn voor alle wezens in het universum. Het duwt ons naar een hoger niveau van weten en naar het vermogen te presteren wat voor hen die haar niet kennen onbegrijpelijk en niet te bevatten is.