My Support & Disclaimer

/My Support & Disclaimer
My Support & Disclaimer2023-02-01T21:55:51+00:00

My Support

Er zijn positieve verzoeken die Gannie’s dankbare natuurwerk, inzet en onderzoek structureel wensen te ondersteunen. Hierom mijn dank en mag u vrijblijvend in de vorm van een donatie Gannie BodyCure Specialist een hart onder de riem steken indien u tevreden bent bij:
 uitzonderlijk resultaat en herstel na een kuurbehandeling of gebruik van een product
 uitzonderlijk resultaat en herstel bij onbegrepen en onverklaarbare klachten
 zijn inzet tegen slepende ziektes en gezwellen [A natural fist against Cancer]  het ondersteunen en realiseren van een kinderwens bij vruchtbaarheidsproblemen [man/vrouw]  Gannie’s goede service, kwaliteit en nazorg

Helaas is het vrijwel onmogelijk om alle klachten en aandoeningen te behandelen, want sommige klachten of aandoeningen zijn ongelukkigerwijs een afwijking van de norm met een te diepgewortelde insluiper. Desondanks is opgeven geen optie. Onbewust beschikken wij namelijk over een mentale kracht die een ziek lichaam positief beïnvloeden kan. Het streven is dan ook fysiek en mentaal aan te sturen tot reactivering waarbij het zelfgenezend vermogen maximaal wordt ondersteund. Ontgiften, reinigen, zuiveren, activeren, aansterken en verlichten van lichaam en geest behoren allen tot één der behandelingsmethoden.
Daarom is vandaag de dag de nodige tijdsbesteding en exclusieve behandeling per individu juist zo belangrijk. De natuurgeneeswijze, geneeskrachtige behandeling en ontwikkeling ervan kan hierbij van groot belang zijn. De meerwaarde die de kruidengeneeskunde met zich meebrengt is daarom geen overbodige luxe. Mijn streven is dan ook een ieder te ondersteunen met het kostbaarste bezit ”een opwaartse en blakende gezondheid”.
Informatie over de fiscale voordelen en voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst. U bepaalt zelf de hoogte van uw donatie.

My Support to Gannie ten name van Gannie BodyCure Specialist te Rotterdam – Nederland
IBAN:  NL68 SNSB 0853 4407 27
BIC / SWIFT CODE:   
SNSBNL2A

Tel: +31 10 78 66 701
Mobiel: +31 6 4841 4024
E-mail: 
donatie@gannie.nl
KvKnr:  53859227

 

Disclaimer

Gannie BodyCure Specialist stelt bij een kuurbehandeling of product met uiterste zorg en verantwoordelijkheid. Daarbij wordt zowel mondeling als schriftelijk een begeleidend handleiding meegegeven. Tevens is het raadzaam om tijdens de kuurbehandeling gebruik te maken van de nazorg die Gannie BodyCure Specialist vrijblijvend aanbiedt. Door de verkregen update zal worden bepaald wat het effect en resultaat is. Deze is bepalend om te beoordelen of de behandeling goed doorlopen wordt. Als het effect en resultaat van een behandeling niet het gewenste oplevert, is Gannie BodyCure Specialist niet aansprakelijk. Tevens zal er geen restitutie, kosteloze vervolgbehandeling of enige vorm van vergoeding worden verrekend. Immers is er met uiterste zorg een consult, beoordeling, arbeidsuren, producten, bereiding en nazorg geleverd.

Helaas is het vrijwel onmogelijk om alle klachten, blessures en revalidatieprocessen te garanderen. Hierom is het uiterst zinvol eerst een arts te raadplegen bij ziekte of ernstige klachten omdat de kruidengeneeswijze geen vervanging is van de reguliere geneeskunde. Het is een persoonlijk besluit om al dan niet gebruik te maken van de kruidengeneeswijze.
Nazorg of een overeengekomen Special Service zal bij ingebrekestelling van betaling per direct worden beëindigd.

Het uitreiken van een factuur voor een eenmanszaak is een service, echter geen wettelijke verplichting. Gannie BodyCure Specialist is derhalve niet verplicht een factuur uit te reiken voor verkoop van producten of diensten aan particulieren.
Bij het opvragen van een factuur zal er voor de administratieve werkzaamheden kosten in rekening worden gebracht, dan wel worden doorbelast. Praktijkervaring leert dat de verwerking van papieren-en pdf-facturen behoorlijk arbeidsintensief en kostbaar is. Aanvraag van een factuur zal in gemiddeld 14 werkdagen worden verwerkt en deze bedraagt € 7,50 per factuur. Facturen kunnen tot uiterst zes maanden worden opgevraagd. Aanvraag geschiedt per email via info@gannie.nl

Persoonlijke gegevens worden strikt en vertrouwelijk behandeld onder voorbehoud, tenzij onjuiste informatie zonder feitelijke onderbouw jegens Gannie BodyCure Specialist gecommuniceerd en verspreid wordt. 

De informatie en content op deze website is uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en geldt in geen geval als advies.

Regulair wordt de informatie op ganniebodycure.com gecomplementeerd en eventuele wijzigingen of aanpassingen kunnen ten alle tijden zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter kan Gannie Bodycure Specialist niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden van welk aard dan ook en kan er aan de inhoud geen enkel recht worden ontleend. De website is dan ook onder voorbehoud van eventuele druk of typefouten.

Ter voorkoming van zelf experimenteren worden samenstellingen van kuurbehandelingen, producten en werk-aantekeningen niet openbaar gesteld. Experimenteren met geneeskrachtige kruiden, wortelen en zaden is niet verantwoord en een niet te onderschatten probleem waar velen op onprofessionele wijze mee omgaan. Afhankelijk van de fysieke en mentale gesteldheid, organische conditie, voeding, leefwijze en meerdere factoren zoals medicatiegebruik wordt een complete kuurbehandeling, product of therapeutische behandelwijze per individu verkozen d.m.v. een gepaste vragenlijst. De wet op Algemene verordening gegevensbescherming zijn gewaarborgd.

Persoonlijke gegevens worden strikt en vertrouwelijk behandeld onder voorbehoud, tenzij onjuiste informatie zonder feitelijke onderbouw jegens Gannie BodyCure gecommuniceerd en verspreid wordt. Niets van deze website mag worden gereproduceerd door middel van fotokopie, drukwerk, boekdruk, downloaden voor eigen of andere website, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder auteursrechtelijke toestemming van Gannie BodyCure Specialist. Mijn contact en informatieve gegevens mogen uitsluitend voor positieve doeleinden aan derden worden verstrekt overeenkomstig de wet Algemene verordening gegevensbescherming.