Privacy Statement

/Privacy Statement
Privacy Statement2023-02-01T21:58:58+00:00

Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Gannie BodyCure Specialist [hierna te noemen, GBS], gevestigd aan de [3014 AH] Diergaardesingel 103, in Rotterdam, KvK-nummer 53859227.

GBS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw aanmelding, intake en behandeltraject. Als ook bij uw gebruik van de website: www.ganniebodycure.com. In dit Privacy Statement beschrijft GBS op welke wijze er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Door een aanmelding, intake en behandeltraject bij GBS aan te gaan en door het bezoeken van de website www.ganniebodycure.com gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG].

Wat zijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan GBS zijn cliënten direct dan wel indirect identificeren.

Welke informatie verzamelt Gannie BodyCure Specialist
In het kader van de dienstverlening van GBS worden bij uw aanmelding, intake en behandeltraject uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer, verzameld en verwerkt.

Voor welke doelen verzamelt Gannie BodyCure Specialist deze informatie
Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw opdracht. Daarnaast gebruikt GBS deze gegevens niet voor commerciële doeleinden of anderszins.

Toestemming
In een aantal gevallen wordt uw toestemming gevraagd bij het verwerken van uw gegevens. U kunt deze toestemming altijd intrekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, heeft dit direct gevolgen voor de toekomstige verwerkingen. Verwerkingen in het verleden blijven rechtmatig en dus wel bestaan.

Overdracht van uw gegevens
GBS kan uw persoonsgegevens overdragen indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal GBS uw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de AVG.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens en medisch gegevens
GBS bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of dan wat volgens de wet verplicht is. De wettelijk bewaartermijn is 15 jaar.

Recht op informatie
U heeft recht om geïnformeerd te worden welke gegevens over u verzameld worden en waarom.

Inzagerecht, Recht op afschrift, Correctierecht en Recht op aanvulling en Recht op overdracht
U heeft het recht om te vragen welke gegevens GBS over u heeft. Om uw aanvraag zo goed mogelijk te verwerken vragen wij u uw redenen op te geven. GBS zal binnen 4 weken uw aanvraag in behandeling nemen.

Wanneer u vraagt om inzage dan moet GBS u laten weten welke gegevens GBS over u heeft en waarom GBS deze gegevens van u verwerkt. Dit recht is alleen geldig voor uw eigen gegevens. U heeft geen recht om de gegevens van iemand anders in te zien.